การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ ช้างน้อยเกมส์ครั้งที่ 31 และนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

37109705 405358916627617 432063629689356288 n โรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ ช้างน้อยเกมส์ครั้งที่ 31 และนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน