ท่องโลกกว้าง

DSC 0015 กิจกรรมท่องโลกกว้าง โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรมท่องโลกกว้าง เพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน

 

 DSC 0016  DSC 0018
 DSC 0019  DSC 0020
DSC 0024 DSC 0035
 DSC 0046 DSC 0048 
 DSC 0110 DSC 0054 
DSC 0059   DSC 0113
 DSC 0112 DSC 0101 
 DSC 0117 DSC 0132 
DSC 0153  DSC 0155 
 DSC 0185 DSC 0189 
 DSC 0199  DSC 0221
 S 4153357 S 4153359 
S 4153361 S 4153372
S 6570039 S 6570042
S 6570042