โรงเรียนต้อนรับคณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรสมรรถะหลักของผู้เรียนชั้น ป.1-3

40387402 449513192212189 8224516047152087040 n วันที่ 28 สิงหาคม โรงเรียนต้อนรับคณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรสมรรถะหลักของผู้เรียนชั้น ป.1-3