ขอเชิญร่วมแสดงกตเวทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ

pornchanokขอเชิญร่วมแสดงกตเวทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเชิญร่วมแสดงกตเวทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูพรชนก ปล้องคง วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00น.ณ อาคารพลศึกษาโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

pornchanok