พิธีทบทวนคำปฏิญาณวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

DSC 0244 วันที่ 1 กรกฎาาคม พศ. 2558 พิธีทบทวนคำปฏิญาณวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ได้จัด พิธีทบทวนคำปฏิญาณ ณ บริเวณโดมริมน้ำ โรงเรียน