วันพ่อแห่งชาติ'63

1
4 ธันวาคม 63 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ นำโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน