วาดภาพบนกำแพงคลองรางไผ่

รวมกำแพง
โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ นำโดยนายบัณฑิต แสงกล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมศักดิ์ อยู่เย็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูกัลยาณี รติอาภากุลและคณะ ตัวแทนครูศิลปะร่วมวาดภาพแต่งแต้มสีสันกำแพงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรางไผ่ ตามโครงการ “บางบอนบ้านเรา”