มอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน

pratan 
โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ นำโดยผู้บริหาร คณะครู ทำพิธีมอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือระหว่างคุณครูกับนักเรียน

คุณครูช่วยมอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน

pratan1

pratan2