กิจกรรมวันสุนทรภู่

DSC 0451กิจกรรมรำลูกครูกลอนสุนทรภู่ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

 DSC 0383

DSC 0382

DSC 0378

DSC 0392
DSC 0394

DSC 0395DSC 0398

DSC 0403

DSC 0413

DSC 0415
DSC 0419

DSC 0405

DSC 0407

DSC 0421

DSC 0439

DSC 0457DSC 0462


DSC 0483

DSC 0499

DSC 0516

DSC 0522

DSC 0527

DSC 0529

DSC 0530

DSC 0543

DSC 0546

DSC 0538

DSC 0535DSC 0547

DSC 0550

DSC 0552