ค่ายพุทธบุตร

koonatam42กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดโพธิ์พุฒตาล  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร

koonatam42

koonatam1

 koonatam2

koonatam3

koonatam4

 

koonatam5

koonatam6

 

koonatam7

koonatam8

koonatam9

 

koonatam10

koonatam11

 

koonatam12

 

koonatam13

 

koonatam14

 

koonatam15

 

koonatam16

 

koonatam17

 

koonatam18

 

koonatam19

koonatam20

koonatam22

koonatam23

 

koonatam24

 

koonatam25

 

koonatam26

 

koonatam27

 

koonatam28

 

koonatam29

 

koonatam30

 

koonatam31

koonatam32

koonatam33 

 

koonatam34

 

koonatam35

 

koonatam36

 

koonatam37

 

koonatam38

 

koonatam39

 

koonatam40

 

koonatam41

koonatam42