รับการตรวจสภาพแวดล้อม

  • พิมพ์

DSC 0140วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนรับการประเมินสภาพแวดล้อม จากผู้ตรวจราชการชั้นสูง

 

DSC 0133

DSC 0134

DSC 0135

DSC 0138

DSC 0128

DSC 0126

DSC 0125

DSC 0123

DSC 0121

DSC 0120

DSC 0115

DSC 0111

DSC 0108

DSC 0106

DSC 0098

DSC 0095

DSC 0092

DSC 0091