ประชุมผู้ปกครองประจำปี2559

DSC 0689 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

 

DSC 0675

DSC 0677

DSC 0678

DSC 0679

DSC 0682

DSC 0684

DSC 0686

DSC 0687

DSC 0689

DSC 0693

DSC 0694

DSC 0697

DSC 0706