ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559

DSC 0768 ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร

 

DSC 0766

DSC 0767

DSC 0771

DSC 0772

DSC 0773

DSC 0775

DSC 0776

DSC 0777

DSC 0778

DSC 0779

DSC 0781

DSC 0782

DSC 0783

DSC 0785

DSC 0786

DSC 0788

DSC 0793

DSC 0797

DSC 0799