ไหว้ครูประจำปี2559

  • พิมพ์

DSC 1063 16 มิถุนายน พิธีไหว้ครููประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

 

DSC 1072

DSC 1083

DSC 1086

DSC 1089

DSC 1090

DSC 1095

DSC 1099

DSC 1102

DSC 1104

DSC 1113

DSC 1117

DSC 1118

DSC 1120

DSC 1125

DSC 1129

DSC 1131

DSC 1133

DSC 1136

DSC 1142

DSC 1139

DSC 1141

DSC 1146

DSC 1147

DSC 1149

DSC 1152

DSC 1158

DSC 1154

DSC 1156

DSC 1166

DSC 1165

DSC 1160 

DSC 1174

DSC 1168

DSC 1177