ติดต่อเรา

 

  • ที่ตั้งของโรงเรียน  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑๑  ถนนพรหมราษฎร์  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๑๕๐
  • โทรศัพท์           ๐๒-๔๕๓๐๕๙๑
  • โทรสาร            ๐๒-๔๕๓๐๓๐๖           
  • e-mail             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • เว็บไซต์โรงเรียน www.promrachschool.org