ติดต่อเรา

 

ที่ตั้งของโรงเรียน           ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑๑  ถนนพรหมราษฎร์  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  

                               กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๑๕๐

โทรศัพท์                         ๐๒-๔๕๓๐๕๙๑

โทรสาร                           ๐๒-๔๕๓๐๓๐๖           

e-mail                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เว็บไซต์โรงเรียน           www.promrachschool.org