ขอเชิญนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ร่วมแสดงกตเวทิตาจิต

ไวนลหนารรงานครตม ขอเชิญนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูประภาพร นุชดำรงค์ (ครูตุ่ม) ผู้เกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน เวลา 09.00 - 11.00 น.

ไวนลหนารรงานครตม