แจ้งข่าวสารการเปลี่ยนแปลง Facebook โรงเรียนครับ

  • พิมพ์

แจ้งข่าวสารการเปลี่ยนแปลง Facebook โรงเรียนครับ

เนื่องจาก Facebook เก่า ติดสแปมทำให้ไม่สามารถใช้งาน ดังนั้นจึงของใช้ เป็น https://www.facebook.com/10001460535687