วันสันติภาพ

IMG 7214วันที่ 21 กันยายน 2558 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์จัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสันติภาพโลกและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้สู่มาตรฐานสากล

 IMG 7214

IMG 7236

IMG 7246

R0023077

R0023152

R0023154

R0023165